POLITYKA PRYWATNOŚCI - RODO


Jakiekolwiek dane wysłane za pomocą formularzy zamieszczonych na niniejszych stronach przetwarzane są przez Alutechnika Serwis Aneta Chabior z siedzibą w Kielcach przy ul. Paderewskiego 3/5, 25-017 Kielce
Państwa dane wypełnione w powyższych formularzach służą wyłącznie w celu kontaktu w sprawach wynikających z realizacji zlecenia.

 • Zgodnie z art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) - RODO - informuje się, że:
 • w związku z zakresem i charakterem przetwarzanych danych osobowych administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych
 • dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Państwa zlecenia na podstawie art. 6, ust. 1, lit. a RODO - wyrażonej przez Państwa zgody
 • dane osobowe przechowywane będą przez czas wykonywania zlecenia oraz czas wynikający z przepisów fiskalno-skarbowych, tj. ok. 5 lat
 • każda osoba posiada prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 • w każdej chwili mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem
 • w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych
 • państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione jedynie organom upoważnionym do tego przepisami prawa
 • w oparciu o Państwa dane osobowe administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania (badania upodobań, przyzwyczajeń)
 • podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe lecz ich niepodanie uniemożliwi nam wykonanie zlecenia i sporządzenie dokumentacji.